Reichel & kol. - patentová a známková kancelář

Reichel & kol. - menší firma patentových a známkových zástupců, situovaná v centru Prahy, nabízí spolehlivé a účinné služby v plném rozsahu oblasti ochrany duševního vlastnictví. To znamená v celé šíři ochranných známek, patentů, užitných a průmyslových vzorů, včetně provádění a vyhodnocení průzkumů na známková práva, průzkumů na stav techniky a patentovou čistotu u technických a výtvarných řešení, zpracovávání patentových přihlášek a přihlášek užitných a průmyslových vzorů, obnovy platnosti existujících práv, licenčních smluv a podobně. Odborná a expertní pomoc a poradenství je prováděna v následujících oblastech:

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Ochrana slovních, obrazových, prostorových a kombinovaných označení, která identifikují a charakterizují zboží nebo služby.

PATENTY

Ochrana vynálezů ve všech odvětvích technické a vědecké činnosti. Patenty jsou udělovány na vynálezy, které jsou nové, zahrnují vynálezeckou činnost a jsou průmyslově využitelné.

UŽITNÉ VZORY

Ochrana technických řešení všeho druhu – podobně jako u patentů, avšak na základě registračního principu. Řízení je rychlejší a méně komplikované a také náklady jsou nižší. Užitným vzorem však nemohou být chráněny výrobní způsoby, technologie.

PRŮMYSLOVÉ VZORY

Na rozdíl od patentů, které chrání zařízení, výrobky nebo výrobní způsoby, průmyslové vzory chrání vnější vzhled výrobku nebo jeho části, který je nový. Vzhled může zahrnovat například linii, obrys, barvy, tvar, strukturu nebo zdobení.

INTEGROVANÉ OBVODY

Ochrana topografie polovodičových výrobků.

Soudní spory v oblasti duševního vlastnictví jsou připravovány a vedeny našimi právními spolupracovníky, kteří mají v tomto oboru zkušenosti. Poskytujeme také služby, které směřují k dosažení rozumného mimosoudního vypořádání sporů všude, kde je to možné.

Naše firma úzce spolupracuje s patentovými a známkovými zástupci a právníky po celém světě a zastupuje klienty před Úřadem průmyslového vlastnictví České Republiky, Evropským patentovým úřadem a Úřadem pro harmonizaci vnitřního trhu.

Jazyky:

Čeština, angličtina, němčina a francouzština

Kontakt:

Mobil.: + 420 734 809 170
Tel.: + 420 222 517 419
Fax: + 420 222 512 407
Poštovní adresa: Záhřebská 30, 120 00 Praha 2
Kancelář: Záhřebská 30, 120 00 Praha 2
E-mail: pavel.reichel@reichel.cz
Internet: www.reichel.cz